Nadruk

UJAWNIENIA ZGODNIE Z § 5 TMG / UJAWNIANIE INFORMACJI ZGODNIE Z § 5 TMG

Qivalon GmbH

Heinrich-Barth-Straße 18
66115 Saarbrücken
Niemcy

Rejestr komercyjny HRB 101870
Lokalny sąd Saarbrücken
Numer identyfikacji podatkowej sprzedaży: DE295948618

Reprezentowany przez:
Martin Dirichs (Geschäftsführer)
Christian Ebert (Geschäftsführer)

Contact

Telefon: +49 681 38377038
Faks +49 180 54466460201
E-mail info@qivalon.de

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW W UE

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR):
Nasz adres e-mail znajduje się w górnej części nadruku.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW KONSUMENCKICH/UNIWERSALNA KOMISJA ARBITRAŻOWA.

Nie jesteśmy zobowiązani ani skłonni uczestniczyć w postępowaniach rozstrzygania sporów przed konsumenckimi organami arbitrażowymi.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI

Jako dostawca usług ponosimy odpowiedzialność za własne treści zamieszczone na tych stronach, zgodnie z ogólnymi przepisami, zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Jednakże, zgodnie z §§ 8 do 10 TMG, jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

To nie ma wpływu na nasz obowiązek usuwania lub blokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Nasza odpowiedzialność w tym zakresie ma charakter możliwy do realizacji dopiero od momentu, w którym dowiadujemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli dojdzie do takich naruszeń, natychmiast usuniemy odpowiednie treści.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA LINKI

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. W związku z tym nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Odpowiedni dostawca lub operator stron jest zawsze odpowiedzialny za treść stron, do których prowadzą linki. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie łączenia. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie linkowania.

Stałe monitorowanie treści stron, do których prowadzą linki, nie jest jednak uzasadnione bez konkretnych oznak naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie linki.

PRAWA AUTORSKIE

Treści i utwory znajdujące się na tych stronach, stworzone przez operatorów witryny, podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkie wykorzystywanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej witryny jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych.

Jeśli treści na tej witrynie nie zostały stworzone przez operatora, to prawa autorskie osób trzecich są respektowane. Szczególnie oznaczane są treści pochodzące od osób trzecich. Jeśli jednak zauważysz naruszenie praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, niezwłocznie usuniemy odpowiednie treści.

Źródło: e-recht24.de